Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Badania sondażowe - dr J. Konieczna-Sałamatin

Kontakt w terminie: 5 dni
ilość

Opis

Działalność ekspercka

Dr Joanna Konieczna-Sałamatin prowadzi badania nad społeczeństwem ukraińskim i przemianami wartości, tożsamością narodową. Poza tym wykonuje również badania ewaluacyjne (nie tylko na Ukrainie, ale również tam), analizy z zastosowaniem metod ilościowych w badaniach społecznych, analizy kontrfaktyczne.

W kręgu zainteresowań dr Joanny Koniecznej-Sałamatin są również badania nad rynkiem pracy - szara strefa, grupy znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku (absolwenci, kobiety, długotrwale bezrobotni, imigranci).

Publikacje

 • Joanna Konieczna-Sałamatin, Kateryna Pryshchepa, Wolontariat na Ukrainie - gwarancja zmian ustrojowych, czy wpadanie w stare pułapki?, "Studia Polityczne" nr 3(43)/2016, s. 201–227.
 • Joanna Konieczna-Sałamatin, Kontakty polsko-ukraińskie a zmiany wzajemnego postrzegania Polaków i Ukraińców, "Państwo i Społeczeństwo", nr 1/2016, s. 75–96.
 • Rafał Trzciński, Jędrzej Stasiowski, Joanna Konieczna-Sałamatin, Paulina Skórska, Stanisław Bienias i Alicja Weremiuk, Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na zatrudnienie. Ocena Skutków Regulacji ex post ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 20 października 1994 roku (Dz.U. 1994 Nr 123 poz. 600 z późn. zm.), Raport końcowy projektu badawczego, Warszawa 2016.
 • Joanna Konieczna-Sałamatin, Polacy i Ukraińcy – Wzajemne postrzeganie w trudnych czasach, w: T. Horbowski i P. Kosiewski (red.), Polityka bezpieczeństwa. Polska. Ukraina. Fundacja im. Stefana Batorego: Warszawa 2015, s. 137–153 (jest dostępna również wersja ukraińska).
 • Joanna Konieczna-Sałamatin, Partia „Trudno Powiedzieć" na Ukrainie. Co o ukraińskim społeczeństwie mówi uchylanie się od odpowiedzi w badaniach sondażowych, "Kultura i Społeczeństwo" nr 2/2015, s. 199–213.
 • Mikołaj Jasiński, Albert Izdebski, Tomasz Zając, Joanna Konieczna-Sałamatin, Marek Styczeń, Marek Bożykowski, Marcin Dwórznik i Ewa Giermanowska, Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 • Joanna Konieczna-Sałamatin (red.), Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Raport z badań 2014-2015. Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz, Warszawa.
 • Joanna Konieczna-Sałamatin, Jędrzej Stasiowski, Przedsiębiorcy o sobie – ocena sytuacji gospodarczej i kondycji firm w 2013 r., w: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2013, s 68–82, PARP, Warszawa, 2014.
 • Marek Bożykowski, Albert Izdebski, Mikołaj Jasiński, Joanna Konieczna-Sałamatin, Marek Styczeń i Tomasz Zając, Ścieżki edukacyjne i zawodowe absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, Edukacja nr 3(128), s. 5–21.
 • Marek Bożykowski, Albert Izdebski, Mikołaj Jasiński, Joanna Konieczna-Sałamatin, Marek Styczeń i Tomasz Zając, Educational and occupational progression – following graduates from the University of Warsaw, Edukacja nr 6 (131) An interdisciplinary approach, s. 23-38.
 • Grazyna Kacprowicz, Joanna Konieczna-Salamatin, Values and the Future of Ukraine, Aspen Review Central Europe, nr 1/2014, s. 42-48.
 • Польша - восток Запада, Новая Европа, №1, s. 65-73.
 • Ukrainisation of Urbanisation - Sociology of the City in the Ukrainie, Aspen Review Central Europe, nr 4/2013, s. 105-108
 • Ukrainizacja urbanizacji - socjologia miasta na Ukrainie, Aspen Review Central Europe, nr 3/2013, s. 119-123.
 • Joanna Fomina, Joanna Konieczna-Sałamatin, Jacek Kucharczyk, Łukasz Wenerski, Polska–Ukraina, Polacy–Ukraińcy. Spojrzenie przez granicę, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa. (publikacja ma również ukraińską wersję językową).
 • Bogna Gawrońska-Nowak, Joanna Konieczna-Sałamatin, Szara strefa, w: Rynek pracy wobez zmian demograficznych, Zeszyty Demograficzne nr 1/2013, s. 199-215.
 • Dzieci jako czynnik szczęścia rodzinnego. Polacy na tle Europejczyków ze Wschodu i Zachodu., w: A.Jasińska-Kania (red.), Wartości i zmiany. Przemiany wartości Polaków w jednoczącej się Europie, Warszawa, Wyd. Naukowe Scholar.
 • Coraz dalsi sąsiedzi? Wizerunek Polski i Polaków w Ukrainie. Publikacja on-line na stronach Instytutu Spraw Publicznych.
 • Polska i Polacy oczami Ukraińców, Debata nr 5, luty 2011, czasopismo Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.
 • Ukraina - ucieczka od wyboru. Nowa Europa Wschodnia, nr 3-4, s. 205-215.
 • Tłumaczenie z języka ukraińskiego artykułu Iryny Sołonenko Ukraina liczy na Polskę, Nowa Europa Wschodnia nr 2, 2011, str. 156-162.
 • Joanna Konieczna-Sałamatin, Maciej Pańków, Jędrzej Stasiowski, Analiza struktury, uwarunkowań i perspektyw rozwoju alternatywnych form zatrudnienia na Dolnym Śląsku. Wyd. Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji. Wrocław.
 • Grażyna Kacprowicz (red.), Barbara Jancewicz, Joanna Konieczna-Sałamatin, Maciej Pańków, Agata Stasik i Jędrzej Stasiowski, Zjawisko długotrwałego bezrobocia w województwie podlaskim, Białystok, 2011.
 • Czy dzieci są radością ojców i utrapieniem matek, w: Małgorzata Sikorska (red.),Być rodzicem we współczesnej Polsce. Nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością, Wyd. UW, Warszawa.
 • Zmiany w politykach wizowych jako efekt członkostwa w Schengen – rozdział 4 raportu Zmiany w polityce wizowej państw Unii Europejskiej. Raport z monitoringu, wyd. Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa. Raport wydany w języku polskim i angielskim.
 • Podlaska mapa zawodów i kwalifikacji. Analiza popytu i podaży pracy w województwie podlaskim w ujęciu regionalnym i lokalnym, Raport z badania napisany wspólnie z Adamem Gendźwiłłem i Agatą Stasik, Wyd. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Białystok. (dostępne w wersji papierowej – pełnej i skróconej – oraz on-line, również w wersji pełnej i skróconej).
 • Strategie Przetrwania. Integracja imigrantów z Ukrainy na Polskim rynku pracy. Raport ze zogniskowanych wywiadów grupowych. Publikacja on-line na stronach Instytutu Spraw Publicznych.
 • Ignacy Jóźwiak, Joanna Konieczna-Sałamatin, Michał Tudorowski, Bez cudzoziemców bylibyśmy ubożsi. Wizerunek cudzoziemców na łamach polskiej prasy, Publikacja on-line na stronach Instytutu Spraw Publicznych.
 • Третий сектор – потенциал для демократизации Беларуси. w: Владислав Величко (ред.), Третий сектор Беларуси – потенциал для перемен. Минск 2009 (w języku rosyjskim i białoruskim – publikacja dostępna w wersji papierowej oraz on-line)
 • Szkoła etnocentryzmu? w: Polski raport Social Watch 2008. Czas na prawa, Wyd. Karat Coalition, Warszawa
 • Polska spółdzielczość na progu XXI wieku: zasoby oraz wybrane funkcje społeczno-ekonomiczne, (z S. Nałęczem) „Spółdzielczy kwartalnik naukowy” nr 1 (93) 2008, str. 9-52.
 • Sektor spółdzielczy – główny pracodawca gospodarki społecznej w Polsce (z S. Nałęczem), w: Sławomir Nałęcz (red.) Gospodarka społeczna w Polsce, wyd. Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2008, str. 42-87
 • Małgorzata Knauff, Joanna Konieczna, Magdalena Rokicka, Mateusz Walewski, Mobilność polskich naukowców, (współautor). Raport wydany przez Fundację Nauki Polskiej. Warszawa.
 • Przyczyny pracy nierejestrowanej w Polsce, (współautor). Raport wydany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy. Warszawa.
 • Białoruś 2005 - próba diagnozy społecznej, w: Jacek Borkowicz, Jacek Cichocki, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (red.), Okręt Koszykowa, PWN, Warszawa.
 • In anticamera sau după uşa Europei? (W przedsionku, czy za drzwiami Europy? - w języku rumuńskim) - economic weekly "ECO", Moldova, 14.03.2007
 • Wirtualny europejski wybór Ukrainy? w: Bogumiła Berdychowska, Ola Hnatiuk (red.), Polska. Ukraina. Osadczuk, Wyd. UMCS, Lublin.
 • Prospects for EU-Moldova economic relations (współautor), CASE Network Reports No. 67, edited by Małgorzata Jakubiak
 • Ukraina po rewolucji pomarańczowej - co się zmieniło w postawach i wartościach społecznych, Raport OSW, kwiecień 2006 (w językach polskim, angielskim i ukraińskim);
 • Jewropejśkyj wybir Ukrainy u switli socjołohicznych doslidżeń, w: Ukrajina na szlachu do Jewropeśkoho Sojuzu. Vademecum, Wyd. Fundacja Batorego i UKIE, Warszawa 2006.
 • Polsko-rosyjskie asymetrie, uprzedzenia i nadzieje, w: A. de Lazari i T. Rogińska (red.) Polacy i Rosjanie. Przezwyciężanie uprzedzeń, ss. 137-147. Ibidem, Łódź.

Informacje dodatkowe

Słowa kluczowe ewaluacja, badania sondażowe, transformacja, Ukraina, rynek pracy, migracje
Dodatkowe języki komunikacji angielski, rosyjski, ukraiński, hiszpański
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl