Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Badania społeczne - dr M. Łukasiuk

Kontakt w terminie: 5 dni

Opis

Rodzaje działalności

 • Projektowanie i prowadzenie badań społecznych w różnych obszarach życia społecznego
 • Ewaluacje projektów
 • Analizy dotyczące przestrzeni publicznych, przemian rodziny i zamieszkiwania,
 • Konsultacje Public Relations w zakresie diagnozy, planowania, realizacji i ewaluacji strategii PR.

Publikacje

Artykuły:

 • Magdalena Łukasiuk, The Atmosphere of Built Spaces [w:] 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2016. Conference Proceedings, Book 4 Arts, Performing Arts, Architecture and Design, Volume III, Albena 2016, pp. 493-498.
 • Magdalena Łukasiuk, Lokalność w kontekście architektury i atmosfery, „Societas/Communitas” nr 1-2 (19-20) 2015 (wydane w maju 2016), s. 225-235.
 • Magdalena Łukasiuk, Recycling ruin nowoczesnego miasta [Recenzja z:] Hanna Katharina Göbel, The Re-Use of Urban Ruins. Atmospheric Inquiries of the City, Routledge, New York – London 2015, ss. 238, „Societas/Communitas” nr 1-2 (19-20) 2015 (wydane w maju 2016), s. 343-347.
 • Magdalena Łukasiuk, Marcin Jewdokimow, Wstęp. Zamieszkiwanie – socjologiczny ogląd perspektyw [w:] Socjologia zamieszkiwania. Narracje, dyfuzje, interwencje, pod redakcją Marcina Jewdokimowa, Magdaleny Łukasiuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2016, s. 7-11.
 • Magdalena Łukasiuk, Przemiany zamieszkiwania w świetle teorii systemów [w:] Socjologia zamieszkiwania. Narracje, dyfuzje, interwencje, pod redakcją Marcina Jewdokimowa, Magdaleny Łukasiuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2016, s. 107-128.
 • Łukasiuk Magdalena, Redefinicje współczesnego domu, “Rzut. Kwartalnik Architektoniczny” nr +8 (3) 2015, s. 4-10. - Magdalena Łukasiuk and Marcin Jewdokimow, The Mutual Influence of Architecture and the Social in a Non-Home [in:] Architecture, Materiality and Society. Connecting Sociology of Architecture with Science and Technology Studies, Anna-Lisa Müller, Werner Reichmann (eds.), Pelgrave Macmillan, Hampshire 2015, pp. 48-68.
 • Magdalena Łukasiuk, Autoethnographic Method in the Sociology of Emotions, „Societas / Communitas” 2-2 (18 – 2), 2014, s. 255-270. - Jewdokimow Marcin, Łukasiuk Magdalena, Niedom. Przekraczanie idei domu rodzinnego w mieszkaniu migracyjnym, (fotoesej), „Załącznik Kulturoznawczy” nr 1, 2014, pp. 530-540. http://www.zalacznik.uksw.edu.pl/sites/default/files/fotoesej.pdf
 • Magdalena Łukasiuk, Marcin Jewdokimow, Non-home: A Theoretical Approach to Migrants’ Dwellings, “Teorie Vedy / Theory of Science”, Vol 36, No 1, 2014, pp. 105-124.
 • Magdalena Łukasiuk, How Space Influences the Relations between Generations [in:] SGEM Conference on Arts, Performing Arts, Architecture and Design. Conference Proceedings, Albena, Bulgaria 2014, pp. 731-738, DOI: 10.5593/sgemsocial2014/B41/S15.089.
 • Magdalena Łukasiuk, Redefinition of Modernist Architecture in the Context of Creating ‘the Social’ [in:] SGEM Conference on Arts, Performing Arts, Architecture and Design. Conference Proceedings, Albena, Bulgaria 2014, pp. 939-946, DOI: 10.5593/sgemsocial2014/B41/S15.114.
 • Magdalena Łukasiuk, Renesans architektury modernizmu jako fenomen społeczny, “Politeja” nr 1 (27), 2014, s. 245-261, DOI: 10.12797/Politeja.11.2014.27.12.
 • Magdalena Łukasiuk, The Image of Contemporary Warsaw In the Context of Architecture and Local Discourse [In:] IMAGES III. Images of the City. The Conference Proceedings, Veronika Bernard, Hatice Övgü Tüzün, LIT Verlag, Wien – Berlin 2014, pp. 103-111.
 • Marcin Jewdokimow, Magdalena Łukasiuk, Socjologia zamieszkiwania. Zarys perspektywy [w:] Socjologia zamieszkiwania, Magdalena Łukasiuk, Marcin Jewdokimow (red.), Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2014, s. 9-34.
 • Magdalena Łukasiuk, Celebrytyzm jako system. Analiza zjawiska w pojęciowości Niklasa Luhmanna [w:] Plaga celebrytów, red. Włodzimierz Karol Pessel, Stanisław Zagórski, Oficyna Wydawnicza Stopka, Łomża 2013, s. 66-83.
 • Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk, Komunikacja strategiczna w organizacjach pozarządowych – analiza wybranych przykładów, „Trzeci sektor” nr 30 (2 / 2013), s. 84 – 92.
 • Grażyna Woroniecka, Magdalena Łukasiuk, Znikające różnice. Relacje między socjologią i antropologią kulturową w świetle teorii systemów Niklasa Luhmanna, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, Tom IX, nr 3, 31.08.2013, s. 6–21. - Magdalena Łukasiuk, Metoda autoetnograficzna w socjologii emocji, „Societas / Communitas” nr 2 (14) 2012, s. 71-86.
 • Magdalena Łukasiuk, Pomoc pedagogiczno-psychologiczna dla mieszkańców Warszawy – w świetle ewaluacji – cz. II, „Remedium” nr 10 (236), październik 2012, s. 26-27.
 • Magdalena Łukasiuk, Perspektywa teoretyczna stylów życia a badanie imigracji do Warszawy [w:] Style życia, wartości, obyczaje. Stare tematy, nowe spojrzenia, red. Aldona Jawłowska, Wojciech Pawlik, Barbara Fatyga, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 71- 83.
 • Magdalena Łukasiuk, Socjologia architektury w badaniach krajobrazu kulturowego miasta, „Przegląd Socjologiczny”, tom LX / 2-3, 2011, s. 93-109. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-e641e2da-697d-4dd6-9e2d-114361be8990?q=0d387f22-da2c-4080-8759-2d80b15e77b3$4&qt=IN_PAGE
 • Magdalena Łukasiuk, Współczesne mieszkanie migracyjne w kontekście teorii sieci wsparcia społecznego, „Przegląd Socjologiczny”, tom LIX / 4, 2010, s. 103 – 124. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-c6393de2-d0a7-4967-b257-0ca68cf5c1d9?q=0d387f22-da2c-4080-8759-2d80b15e77b3$2&qt=IN_PAGE
 • Magdalena Łukasiuk, Migracje a przemiany społecznych praktyk sąsiadowania [w:] Przemiany miast polskich po 1989, red. Piotr Kryczka, Joanna Bielecka-Prus, Wydawnictwo WSPA, Lublin 2010, s. 185-196.
 • Magdalena Łukasiuk, Recenzja książki: Jürgen Hasse, Unbedachtes Wohnen. Lebensformen an verdeckten Rändern der Gesellschaft, transcript Verlag, Bielefeld 2009, ss. 251, “Societas/Communitas”, zeszyt 1 (9) 2010, s. 211-216.
 • Magdalena Łukasiuk, Logika rozwoju dyskursu naukowego. Przykład teorii migracji, „Studia migracyjne – Przegląd polonijny”, wyd. Polska Akademia Nauk, Komitet Badań nad Migracjami Ludności i Polonią, Rok XXXV – 2009, z. 2 (132), s. 45-64.
 • Magdalena Łukasiuk, Procesy migracyjne jako poligon zmian kulturowych. Przykład mieszkań migracyjnych [w:] Zmieniająca się rola migracji w rozwoju regionalnym, red. Brygida Solga, Stowarzyszenie Instytut Śląski, PIN - Instytut Śląski w Opolu, Centrum Badań Migracji Zagranicznych, Opole 2009, s.159-176,
 • Magdalena Łukasiuk, Marcin Jewdokimow, Miejsce i ciało w kontekście podróży [w:] Podróż i miejsce w perspektywie antropologicznej, red. Dorota Rancew-Sikora, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 60-72.
 • Magdalena Łukasiuk, Zaburzony taniec z przedmiotami. Uszkodzone nawyki cielesne w domowej przestrzeni [w:] Człowiek – miasto – region. Związki i interakcje. Księga Jubileuszowa prof. Bohdana Jałowieckiego, red. Grzegorz Gorzelak, Marek S. Szczepański, Weronika Ślęzak-Tazbir, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009, s. 442-454.
 • Magdalena Łukasiuk, Loże migracyjne w Warszawie jako przykład sieci wsparcia społecznego. Case study z ambicjami teoretycznymi [w:] Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji i dezintegracji społecznej, red. Jolanta Grotowska-Leder, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 60-73.
 • Magdalena Łukasiuk, Dyskurs jako kontekst lokalności. Przykład Warszawy [w:] Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, red. Anna Horolets, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 267-290.
 • Magdalena Łukasiuk, Teoretyczne ujęcia migracji w badaniach socjologicznych, „Pedagogika społeczna” rok VII / 2008, nr 3 (29), s. 23-46.
 • Magdalena Łukasiuk, The City? Obraz Warszawy w oczach migrantów [w:] Społeczności lokalne: postawy migracyjne młodych Polaków, red. Anna Śliz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s. 151-197.
 • Magdalena Łukasiuk, Społeczne reprezentacje warszawiaków w oczach migrantów czyli ja z krawaciarzami pić nie będę [w:] O społeczeństwie, moralności i nauce, red. Wojciech Pawlik, Elżbieta Zakrzewska-Manterys, ISNS UW, Warszawa 2008, s. 133-145.
 • Magdalena Łukasiuk, Kongres Obywatelski, „Societas/Communitas” nr 2(4) 2007 – 1 (5) 2008, s. 407-411.
 • Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk, Warszawiacy i napływowcy. Analiza współczesnego dyskursu migracyjnego w Warszawie [w:] „Forum politologiczne”, tom 6, Odmiany dyskursu politycznego, red. Paweł Woroniecki, Instytut Nauk Politycznych UWM, Olsztyn 2007, s. 237-282; http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-abef804a-af5f-4fc6-ad77-1e9bb0cd5706?q=0d387f22-da2c-4080-8759-2d80b15e77b3$6&qt=IN_PAGE
 • Magdalena Łukasiuk, Kulturowe implikacje strategii mieszkaniowych. Przykład najnowszej migracji do Warszawy [w:] Co znaczy mieszkać. Szkice antropologiczne, red. Grażyna Woroniecka, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2007, s. 198-232;
 • Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk, Marcin Jewdokimow, Życie gospodarcze w mieszkaniu migracyjnym [w:] Kultura i gospodarka. Ku antropologii życia gospodarczego we współczesnej Polsce, red. Janusz Mucha, Maria Nawojczyk, Grażyna Woroniecka, Śląskie Wydawnictwo Naukowe, Tychy 2007, s. 185-203;
 • Magdalena Łukasiuk, Migracje do Warszawy – zrozumieć proces, „Pomorski przegląd gospodarczy” nr 1/2007 (30), s. 37-40.
 • Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk, Współczesne stowarzyszenia migracyjne w Warszawie, „Societas / Communitas”, ISNS UW, nr 1, Warszawa 2006, s. 221-242.
 • Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk, Obcy w mieście [w:] Od kontestacji do konsumpcji. Szkice o przeobrażeniach współczesnej kultury, red. M. Kempny, K. Kiciński, E. Zakrzewska, ISNS UW, Warszawa 2004, s. 247 - 263.
 • Magdalena Łukasiuk, Mój dom jest we mnie. Warszawa – refleksje wielkanocne, „Gazeta Stołeczna Wyborcza”, 09.04.2004, s. 12 – 13.

Cykl artykułów Profilaktyka w kontekście socjologii architektury (marzec 2013 – październik 2014):

 • Magdalena Łukasiuk, Profilaktyka w kontekście socjologii architektury – cz. VIII, „Remedium” nr 10 (259), październik 2014, s. 18-21;
 • Magdalena Łukasiuk, Profilaktyka w kontekście socjologii architektury – cz. VII, „Remedium” nr 6 (256), czerwiec 2014, s. 20-21;
 • Magdalena Łukasiuk, Profilaktyka w kontekście socjologii architektury – cz. VI, „Remedium” nr 3 (253), marzec 2014, s. 10-11;
 • Magdalena Łukasiuk, Profilaktyka w kontekście socjologii architektury – cz. V, „Remedium” nr 12 (250), grudzień 2013, s. 4-5;
 • Magdalena Łukasiuk, Profilaktyka w kontekście socjologii architektury – cz. IV, „Remedium” nr 10 (248), październik 2013, s. 11-12;
 • Magdalena Łukasiuk, Profilaktyka w kontekście socjologii architektury – cz. III, „Remedium” nr 7-8 (245-246), lipiec - sierpień 2013, s. 8-9;
 • Magdalena Łukasiuk, Profilaktyka w kontekście socjologii architektury – cz. II, „Remedium” nr 5 (243), maj 2013, s. 8-9;
 • Magdalena Łukasiuk, Profilaktyka w kontekście socjologii architektury – cz. I, „Remedium” nr 3 (241), marzec 2013, s. 1-3 (temat numeru);

Cykl artykułów z Public Relations (25 odcinków, 2007-2012):

 • Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk, Public Relations organizacji pozarządowych część XXV, „Remedium” nr 6 (232), czerwiec 2012, s. 21-23;
 • Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk, Public Relations organizacji pozarządowych część XXIV, „Remedium” nr 11 (225), listopad 2011, s. 28-29;
 • Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk, Public Relations organizacji pozarządowych część XXIII, „Remedium” nr 7/8 (221/222), lipiec/sierpień 2011, s. 62-63;
 • Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk, Public Relations organizacji pozarządowych część XXII, „Remedium” nr 5 (219), maj 2011, s. 30-31;
 • Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk, Public Relations organizacji pozarządowych część XXI, „Remedium” nr 4 (218), kwiecień 2011, s. 30-31;
 • Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk, Public Relations organizacji pozarządowych część XX, „Remedium” nr 12 (214), grudzień 2010, s. 30-31;
 • Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk, Public Relations organizacji pozarządowych część XIX, „Remedium” nr 11 (213), listopad 2010, s. 30-31;
 • Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk, Public Relations organizacji pozarządowych część XVIII, „Remedium” nr 9 (211), wrzesień 2010, s. 30-31;
 • Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk, Public Relations organizacji pozarządowych część XVII, „Remedium” nr 5 (207), maj 2010, s. 30-31;
 • Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk, Public Relations organizacji pozarządowych część XVI, „Remedium” nr 3 (205), marzec 2010, s. 30-31;
 • Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk, Public Relations organizacji pozarządowych część XV, „Remedium” nr 1 (203), styczeń 2010, s. 30-31;
 • Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk, Public Relations organizacji pozarządowych część XIV, „Remedium” nr 11 (201), listopad 2009, s. 30-31;
 • Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk, Public Relations organizacji pozarządowych część XIII, „Remedium” nr 10 (200), październik 2009, s. 30-31;
 • Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk, Public Relations organizacji pozarządowych część XII, „Remedium” nr 7/8 (197/198), lipiec/sierpień 2009, s. 62-63;
 • Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk, Public Relations organizacji pozarządowych część XI, „Remedium” nr 4 (194), kwiecień 2009, s. 30-31;
 • Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk, Public Relations organizacji pozarządowych część X, „Remedium” nr 3 (193), marzec 2009, s. 30-31;
 • Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk, Public Relations organizacji pozarządowych część IX, „Remedium” nr 1 (191), styczeń 2009, s. 30-31;
 • Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk, Public Relations organizacji pozarządowych część VIII, „Remedium” nr 9 (187), wrzesień 2008, s. 30-32;
 • Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk, Public Relations organizacji pozarządowych część VII, „Remedium” nr 7-8 (185), lipiec-sierpień 2008, s. 62-63;
 • Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk, Public Relations organizacji pozarządowych część VI, „Remedium” nr 5 (183), maj 2008, s. 28-29;
 • Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk, Public Relations organizacji pozarządowych część V, „Remedium” nr 2 (180), luty 2008, s. 30-31;
 • Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk, Public Relations organizacji pozarządowych część IV, „Remedium” nr 11 (177), listopad 2007, s. 30-31;
 • Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk, Public Relations organizacji pozarządowych część III, „Remedium” nr 9 (175), wrzesień 2007, s. 30-31;
 • Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk, Public Relations organizacji pozarządowych część II, „Remedium” nr 6 (172), czerwiec 2007, s. 30-31;
 • Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk, Public Relations organizacji pozarządowych część I, „Remedium” nr 5 (171), maj 2007, s. 30-31;

NIEPUBLIKOWANE I PUBLIKOWANE RAPORTY BADAWCZE:

 • Raport „Między kapciami a prosecco. Wydarzenia lokalne z perspektywy organizatorów i uczestników. Raport z badania” na zlecenie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, wykonane w Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu (UW) (opiekunka merytoryczna projektu i koordynatorka badań, razem z dr Marią Środoń) http://www.nck.pl/baza-badan/318017-miedzy-kapciami-a-prosecco-wydarzenia-lokalne-z-perspektywy-organizatorow-i-uczestnikow-raport-z-badania/
 • „Profil podatnika. Ekspertyza na podstawie badania społecznego „Profil podatnika w kontekście instytucjonalnym i prawnym” oraz danych zastanych” na zlecenie Ministerstwa Finansów, Warszawa 2015 (projektantka i konsultantka badania społecznego, autorka ekspertyzy)
 • Raport „Ytong: dom i rodzina 1995-2015” na zlecenie marki Ytong, Warszawa 2015 (konsultantka badania, autorka raportu);
 • Raport końcowy diagnozy lokalnej dla partnerstwa lokalnego Praga Południe w ramach projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, w zadaniu nr 4 w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi, w tym opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności” Warszawa Praga Południe, 2012, opublikowany w Internecie (główny autor raportu) http://www.pfwb.org.pl/wp-content/uploads/2012/03/Warszawa-Praga-Po%C5%82udnie.pdf
 • Raport końcowy diagnozy lokalnej dla partnerstwa lokalnego Praga Północ w ramach projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, w zadaniu nr 4 w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi, w tym opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności” Warszawa Praga Północ, 2012, opublikowany w Internecie (współautor raportu w zakresie desk research) http://www.pfwb.org.pl/wp-content/uploads/2012/03/Warszawa-Praga-Północ.pdf
 • Raport końcowy diagnozy lokalnej dla partnerstwa lokalnego Białystok w ramach projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, w zadaniu nr 4 w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi, w tym opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności” Białystok, 2012, opublikowany w Internecie (współautor raportu w zakresie desk research) http://www.pfwb.org.pl/wp-content/uploads/2012/03/Białystok.pdf
 • Raport „Wstępna ewaluacja realizacji zadań w zakresie zapewnienia dostępności pomocy psychologiczno-pedagogicznej i poradnictwa rodzinnego związanego z przeciwdziałaniem uzależnieniom (w latach 2009–2012)” na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, 2012, opublikowany w Internecie (współautor raportu w zakresie desk research i rekomendacji końcowych) http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/sites/politykaspoleczna.um.warszawa.pl/files/artykuly/zalaczniki/raport__wstepna_ewaluacja____p__salustowicz_m__lukasiuk_m__j__sochocki.pdf
 • Raport „Analiza Sytuacji Promocji Turystycznej na zlecenie Teatru Im. Stefana Jaracza w Olsztynie do projektu Promocja regionu Warmińsko-Mazurskiego poprzez działalność Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”, Grupa Badawcza Stowarzyszenia Profilaktyki Problemowej PROFIPRO, 2007, niepublikowany (współautor raportu);
 • Raport „Analiza Wyników Badań Marketingowych na zlecenie Teatru Im. Stefana Jaracza w Olsztynie do projektu Promocja regionu Warmińsko-Mazurskiego poprzez działalność Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”, Grupa Badawcza Stowarzyszenia Profilaktyki Problemowej PROFIPRO, 2007, niepublikowany (współautor raportu);
 • Raport „Analiza Wyników Badań Rynkowych na zlecenie Teatru Im. Stefana Jaracza w Olsztynie do projektu Promocja regionu Warmińsko-Mazurskiego poprzez działalność Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”, Grupa Badawcza Stowarzyszenia Profilaktyki Problemowej PROFIPRO, 2007, niepublikowany (współautor raportu);
 • Raport „Czas wolny gimnazjalisty” na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, 2006, niepublikowany (współautor raportu);

Monografie

Książki autorskie:

 • Magdalena Łukasiuk, PR NGOsów. Komunikacja strategiczna organizacji pozarządowych, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2014;
 • Magdalena Łukasiuk, Marcin Jewdokimow, Niedom. Socjologiczna monografia mieszkań migracyjnych, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2012;
 • Magdalena Łukasiuk, Obcy w mieście. Migracja do współczesnej Warszawy, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2007;

Redakcja:

 • Socjologia zamieszkiwania. Narracje, dyfuzje, interwencje, pod redakcją Marcina Jewdokimowa, Magdaleny Łukasiuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2016, ss. 244.
 • Socjologia zamieszkiwania, pod redakcją Magdaleny Łukasiuk i Marcina Jewdokimowa, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2014, ss. 364. + recenzja: Matylda Gąsiorowska, Socjologia, głupcze! Recenzja z Socjologii zamieszkiwania, „Rzut. Kwartalnik Architektoniczny”, nr +8 (3) 2015, s. 118.
 • „Przegląd Socjologii Jakościowej”, Tom IX, nr 3 Teoria antropologiczna a socjologia, pod redakcją Grażyny Woronieckiej i Magdaleny Łukasiuk, 31.08.2013 http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/volume23_pl.php

 

Informacje dodatkowe

Słowa kluczowe badania społeczne, socjologia miasta, socjologia architektury, socjologia migracji, socjologia zamieszkiwania, przestrzeń publiczna, przestrzeń prywatna, Public Relations
Dodatkowe języki komunikacji angielski, niemiecki
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl