Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Antropologia migracji - dr hab. B. K. Bielenin-Lenczowska

Kontakt w terminie: 5 dni
ilość

Opis

Zainteresowania badawcze

Dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska prowadzi badania etnograficzne i etnolingwistyczne dotyczące codziennych praktyk migrantów w różnych kontekstach i różnych generacjach (muzułmanie z Macedonii we Włoszech; potomkowie Polaków w Brazylii). Ostatnio również prowadzi badania nad oswajaniem przestrzeni wśród migrantów i uchodźców w okolicach Warszawy.

W IEiAK UW od roku akademickiego 2017/18 organizuje otwarte seminaria "Pracowni Antropologii Migracji".

Publikacje

 • 2018 Praktyki jedzeniowe i tożsamość Brazylijczyków polskiego pochodzenia w południowobrazylijskiej wsi, „Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny”
 • 2017 (współautorka: Izabela Stąpor), Língua como patrimônio cultural. Práticas linguísticas dos descendentes dos poloneses no sul do Brasil, „Revista del CESLA”.
 • 2017 Spaghetti with ajvar: An ethnography of migration, gender, learning and change, in: Diana Mata Codesal and Maria Abranches, Food Parcels in International Migrations. Intimate Connections, Palgrave Macmillan.
 • 2014 The in-between Generation. Immigrants and the Problem of a Dual Sense of Belonging, „Colloquia Humanistica” nr 3, s. 37-56.
 • 2014 From pechalbari to iselenici. Migration history of Macedonians, in: Making Europe BottomUp: http://aemi.eu/wp-content/uploads/2014/02/macedonian-history-of-migration-1.pdf. 2012 Keeping Feet in two Worlds? Everyday Experiences of Female Migrants from Macedonia to Italy, w: (red.) P. Hristov „Migration and Identity. Historical, Cultural and Linguistic Dimensions of Mobility in the Balkans", Sofia: Paradigma, s. 130-141.
 • 2011 Gdzie jest mój teren i kim w nim jestem? Kilka pytań w związku z terenem, wiedzą i etyką antropologa, w: (red.) T. Buliński, M. Kairski, Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 151-168.
 • 2010. Different models of labour migration in contemporary Macedonia – or what does pečalba mean today? - “Ethnologia Balkanica”, vol. 14, s. 11-26.
 • 2010 Transnarodowość, transterytorialność, ponadpaństwowość? Dylematy terminologiczne badaczki migracji zarobkowej na Bałkanach, „Kultura i społeczeństwo”
 • 2010, vol. LIV, nr 3, s. 209-223. 2009 Visiting of Christian Holy Places by Muslims as a Strategy of Coping With Difference, “Anthropological Notebooks”, vol. XV, no. 3, s. 27-41.
 • 2009 O antropologiczno-kulturowym nurcie w językoznawstwie, w: „Zanikające granice. Antropologizacja nauki i jej dyskursów”, red. A. Pomieciński, S. Sikora, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie Biblioteka Telgte, s. 245-262.

Monografie

 • 2015. Spaghetii z ajwarem. Translokalna codzienność muzułmanów w Macedonii i we Włoszech, Warszawa: WUW.
 • 2015 (edited book) Anthropology of Continuity and Change. Macedonian Poreche 80 years after Jozef Obrebski rerearch, Warsaw: Slavic Publication Centre.
 • 2013 [red. z Davidem Henigiem] Being Muslims in the Balkans: Ethnographies of Identity, Politics and Vernacular Islam in South-East Europe, “Anthropological Journal of European Cultures” vol. 22, issue 2. [red.]
 • 2009 Sąsiedztwo w obliczu konfliktu. Relacje społeczne i etniczne w zachodniej Macedonii – refleksje antropologiczne (Neighbourly relations in the face of conflict. Social and ethnic relations in Western Macedonia – anthropological reflections), Warsaw: DiG.
 • 2008. Rodzina, ród, pokrewieństwo w perspektywie lingwistyczno-antropologicznej , Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki.

Informacje dodatkowe

Słowa kluczowe antropologia migracji, studia nad diasporą, Bałkany, Brazylia
Dodatkowe języki komunikacji angielski, macedoński, serbki, portugalski
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl