Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Analityka przestrzenna - dr hab. K. Kopczewska

Kontakt w terminie: 5 dni
ilość

Opis

Ekspertyzy

Ekspertyzy z zakresu:

 • modelowanie zjawisk w przestrzeni (lokalizacja, interakcje przestrzenne, procesy przestrzenne, znaczenie odległości, potencjał w promieniu d km, analizy danych geo-lokalizowanych),
 • analityka biznesowa (modele biznesowe oparte na symulacjach Monte Carlo, modele typu Recency-Frequency-Value, optymalizacja, finanse osobiste),
 • polityka regionalna i lokalna (strategie rozwoju regionalnego i lokalnego, problemy i rola sektora publicznego, ewaluacja polityki ex post).

Publikacje

 • Kopczewska K., (2016) Efficiency of Regional Public Investment: NPV-based spatial Econometric Approach, Spatial Economic Analysis (30 pkt, IF=0.786), vol.11 2016 issue 4, pp. 413-431 http://dx.doi.org/10.1080/17421772.2016.1217346
 • Kopczewska K., (2016) Comment to XCL co-agglomeration index: distance-weighted improved DCL index, Papers in Regional Science, Vol 95, Issue 4, pp. 903-910 (25 pkt, IF=1.144) doi:10.1111/pirs.12247 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pirs.12247/full
 • Ochojski A., Polko A., Churski P., Kopczewska K., (2016) Specjalizacja regionalna: Podstawy koncepcyjne i aspekty interpretacyjne, Studia KPZK (9 pkt), Nr 170/2016 http://skpzk.czasopisma.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1478:no-170-2016&catid=84&Itemid=191
 • Kopczewska K., Churski P., Ochojski A., Polko A., (2016) Specjalizacja regionalna – systematyzacja pojęć i metod pomiaru, Studia KPZK (9 pkt), Nr 170/2016 http://skpzk.czasopisma.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1478:no-170-2016&catid=84&Itemid=191
 • Kopczewska K., Kudła J., Walczyk K., Kruszewski R., Kocia A., (2016) Spillover effects of taxes on government debt: A spatial panel approach, Policy Studies Volume: 37, Issue: 03, pages 274 – 293, (20 pkt, IF=0,486) http://dx.doi.org/10.1080/01442872.2016.1146246
 • Kopczewska K., Kudła J., Walczyk K., (2015) “Strategy of spatial panel estimation: Spatial spillovers between taxation and economic growth”, Applied Spatial Analysis and Policy (2017) 10:77 (20 pkt, IF=0,844), DOI 10.1007/s12061-015-9170-2, http://link.springer.com/article/10.1007/s12061-015-9170-2/fulltext.html (Open Access Early View od 2015 r., w regularnym wydaniu od 2017)
 • Kudła J, Kocia A., Kopczewska K., Kruszewski R., Walczyk K., (2015) “Optimal Fiscal Policy in an Open Economy with Capital Income Shifting and Consumer Cross-border Purchases”, Equilibrium, Vol 10, No 2 (2015) str.9-30 (14 pkt), DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2015.011, http://apcz.pl/czasopisma/index.php/EQUIL/article/view/EQUIL.2015.011
 • Kopczewska K., Kopyt M., (2014) “Non-linear corrections in market patent valuation”, Business and Economic Horizons, vol.10 issue 3, pp.177-190 (8 pkt), DOI: 10.15208/beh.2014.9 http://academicpublishingplatforms.com/article.php?journal=BEH&number=15&article=2008
 • Kopczewska K., (2014) “Skewness, Kurtosis and L-moments in measuring regional convergence and cohesion”, Statistica Neerlandica vol. 68, nr 4, pp.251-266, (20 pkt, IF=0,481), DOI: 10.1111/stan.12031 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/stan.12031/abstract
 • Chrostek K., Kopczewska K. (2014) “Spatial Prediction Models for Real Estate Market Analysis”, Ekonomia 35, pp.25-43 (8 pkt) http://ekonomia.wne.uw.edu.pl/ekonomia/getFile/376
 • Kudła J., Kruszewski R., Kopczewska K, Walczyk K., Kocia A., (2013) „Optymalna struktura podatkowa w warunkach konkurencji międzynarodowej: analiza symulacyjna”, Przegląd Zachodniopomorski, XXVIII, 2013, Zeszyt 3, 231-246 (7 pkt)
 • Kopczewska K., (2013) “The spatial range of local governments: does geographical distance affect governance and public service?”, Annals of Regional Science, Volume 51, Issue 3 (2013), pp. 793-810, DOI: 10.1007/s00168-013-0567-z (25 pkt IF=0,901) http://link.springer.com/article/10.1007/s00168-013-0567-z
 • Kopczewska K., (2013) „Roads as channel of centrifugal policy transfer. Spatial interactions model revised”, Contemporary Economics vol. 7 issue 3 (September 2013) (10 pkt), DOI: 10.5709/ce.1897-9254.88, http://we.vizja.pl/en/search/q/kopczewska#art289
 • Kopczewska K., (2011) „Rola renty instytucjonalnej w rozwoju przestrzennym”, "Zeszyty Naukowe - Studia Ekonomiczne" nr 80/2011 Akademii Ekonomicznej w Katowicach (7 pkt)
 • Kopczewska K., (2011) „Modelowanie interakcji przestrzennych z wykorzystaniem programu R”, Taksonomia 18, 2011
 • Kopczewska K., (2010) „Przestrzenne modelowanie zmian stopy bezrobocia”, Wiadomości Statystyczne Maj(5)/2010 (7 pkt)
 • Kopczewska K., (2009) „Turystyka jako dobro publiczne z perspektywy samorządów lokalnych”, Współczesna ekonomia, nr 4/2009 (12), str.91-104 (10 pkt) http://we.vizja.pl/en/issues/volume/3/issue/4
 • Kopczewska K., (2004) „Analiza efektów pierwotnej emisji akcji na WGPW”, Bank i Kredyt nr 2. luty 2004
 • Kopczewska K., (2004) „Analiza czynników pierwotnych emisji akcji spółek na WGPW”, Bank i Kredyt nr 1. styczeń 2004

Monografie

 • Kopczewska K., Churski P., Ochojski A., Polko A., (2017) Measuring Regional Specialization – A New Approach, Palgrave Macmillan / Springer, 2017, http://www.springer.com/us/book/9783319515045
 • Kudła J., Kruszewski R., Kopczewska K., Walczyk K., Kocia A., (2015) „Modeling fiscal policy in the European Union”, Warszawa: Peter Lang, 2015
 • Kopczewska K. (2011) „Rola sektora publicznego w przestrzennym rozwoju państwa”, książka wydana przez CeDeWu, ok.215 stron,
 • Kopczewska K. Kopczewski T., Wójcik P., (2009) „Metody ilościowe w R. Aplikacje ekonomiczne i finansowe”, CeDeWu, Warszawa, ok. 650 stron
 • Kopczewska K. (2008) „Renta geograficzna a rozwój społeczno-gospodarczy”, CeDeWu, Warszawa, ok..200 stron Kopczewska K., (2006) „Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN”, CeDeWu, Warszawa, 160 stron

Informacje dodatkowe

Słowa kluczowe analityka przestrzenna, GIS, mapowanie i modelowanie zjawisk w przestrzeni, program R, ekonometria, statystyka, regionalistyka, polityka regionalna, sektor publiczny, rozwój przestrzenny, interakcje przestrzenne, problemy aglomeracji i koncentracji, lokal
Dodatkowe języki komunikacji angielski
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl